Laboratória Quinton International sú farmaceutické laboratóriá, ktoré sa venujú spracovaniu za studena mikrofiltrovanej morskej vody. Laboratória sú vo vlastníctve priamich dedičov francúzskeho biológa a fyziológa Reného Quinton a vyznačujú sa úzkostlivým dodržiavaním pôvodnej metódy svojho zakladateľa, ktorú dokázali aktualizovať podľa európskeho liekopisu.

1.

Štúdia in vitro a in vivo pre vyhodnotenie potenciálnej aktivity roztoku Quinton v imunitnom systéme.

Dr. José Miguel Sempere

Lekár špecialista v imunológii a profesor biotechnológie na univerzite v Alicante

Morská voda udržuje imunologický systém v strehu.

Práce vykonané Dr. Josém Miguelom Semperom v spolupráci s výskumnou skupinou imunológie univerzity v Alicante preukazujú významnú imunomodulačnú aktivitu produktov Quinton ako in vitro tak in vivo, ktorej najdôležitejšie výsledky sú nasledujúce:

Bunky imunitného systému sa potrebujú aktivovať, aby mohli vykonávať svoje funkcie. Táto aktivácia je zvyčajne spojená s proliferáciou a v niektorých prípadoch s bunkovým delením. Leukocyty kultivované in vitro v izotonickom roztoku Quinton udržujú svoju morfológiu a životaschopnosť počas celej kultivácie. Izotonický roztok Quinton sa zdá byť schopný sám o sebe (bez pridaných stimulov) vykonávať niektoré druhy bunkovej aktivácie a vyvolávať tak imunologickú reakciu.

Leukocyty kultivované in vitro v izotonickom roztoku Quinton preukazujú nárast intracytoplazmatickej produkcie niektorých najdôležitejších cytozinov súvisiacich s aktiváciou bunkovej imunity. Bunková imunita je obzvlášť účinná pri ničení infekčných činiteľov s prevažne intracelulárnym rastom a niektorých baktérií a parazitov. Tiež hrá zásadnú úlohu v odstránení mnohých nádorov a rozoznanie vlastných buniek.

Izotonický roztok Quinton na rozdiel od fyziologického soľného roztoku má jasný ochranný - konzervačný účinok na červené krvinky počas celej bunkovej kultivácie, ako dokazuje praktická neprítomnosť uvoľňovania hemoglobínu do prostredia počas 120-144 hodín kultivácie.

Hypertonický roztok Quinton podávaný orálne zdravým jednotlivcom je schopný aktivovať imunologický systém podľa potrieb organizmu v každom okamihu.

 

2.

Štúdia Alzheimerovej choroby a morskej plazmy Quinton.

Dr. Manuel Antonio Ballester Herrera

Licenciát medicíny a chirurgie univerzity v Alicante. Špecialista na morskú terapiu. Zodpovedný za Ústav športu nemocnice UPS San Jaime Torrevieja

Morská voda pomáha zlepšovať výživu buniek u pacientov s Alzheimerovou chorobou.

Doktor Manuel A. Ballester v spolupráci s asociáciou AFA Torrevieja (Alicante) začal v roku 2007 prácu na štúdii a hodnotenie pacientov, ktoré rozdelil do skupín s podobnými charakteristikami ako na úrovni zasiahnutí chorobou (Klasifikácia GDS) tak súvisiacich patológií (DM, HTD, cholesterol a pod.). Obom skupinám sa podávali každý deň dve ampulky izotonickej morskej vody Quinton po dobu 16 mesiacov. Potom bolo vykonané denné pozorovanie pacientov a dvakrát za mesiac rovnaké kontroly ako na začiatku štúdie pre technické vyhodnotenie (psychologická, poznávacie štúdie, štúdie terapie činností, fyzioterapia a pomocná terapia), pričom boli zistené nasledujúce výsledky:

V skupine menej zasiahnutej chorobou bola zistená väčšia adaptácia správania a stabilita nálady.

U viac postihnutej skupiny bola za tri mesiace zistená lepšia stabilita nepokoja pacientov.

Takmer u všetkých pacientov, ktorí užívali QUINTON morskú vodu, sa nevyskytlo prechladnutie ani chrípka.

Na základe toho, že liek na vyliečenie Alzheimerovej choroby neexistuje, je potrebné zdôrazniť, že metóda Quinton nemá kontraindikácie ani vedľajšie účinky a pomáha vyvážiť bunkovú výživu.

 

3.

Štúdia účinku denného požívanie hypertonickej plazmy Quinton na cievny tlak.

Dr. José Miguel Sempere

Lekár špecialista na imunológiu a profesor biotechnológie na univerzite v Alicante

Cievny tlak.

Laboratória Quinton v spolupráci s univerzitou v Alicante uskutočnili štúdiu s cieľom zistiť účinok denného požívanie hypertonickej morskej plazmy na diastolický (PAD) a/alebo systolický (PAS) cievny tlak.

Štúdia bola vykonaná pod kontrolou Dr. Josého Miguela Semperea, lekára špecializovaného na imunológiu a profesora biotechnológie na univerzite v Alicante a jej výsledky ukazujú, že denné požívanie hypertonickej morskej vody nespôsobuje významné zmeny v cievnom tlaku, navyše je perfektne tolerovaná.

Metodológia:

Počas jedného mesiaca sa podávalo šesť ampuliek denne hypertonickej morskej vody (hypertonický roztok Quinton) skupine 21 dobrovoľníkov (18 kontrolných zdravých a 3 s vysokým tlakom) v rozložení dve ampulky každé tri hodiny. Aby sa zabezpečilo správne užívanie, všetky subjekty sa dostavovali k prevzatiu ampuliek podľa pravidiel testu a požívali je in situ v prítomnosti pozorovateľa. Počas tohto obdobia bol denne zaznamenávaný diastolický (PAD) a systolický (PAS) tlak u všetkých testovaných subjektov. 28. deň subjekty prestali užívať hypertonickú vodu Quinton a cievny tlak bol ďalej zaznamenávaný po dobu jedného týždňa. Meranie cievneho tlaku sa vykonávalo denne v 7.30 hodín ráno vždy rovnakou osobou. Sfingomanometr použitý pre štúdiu bol typ Corysan Boso Nova Ref. 503092.

Výsledky štúdie:

Neboli pozorované výrazné zmeny systolického cievneho tlaku počas liečby hypertonickým Quintonom u žiadneho z testovaných subjektov.

Neboli zistené výrazné zmeny diastolického cievneho tlaku počas liečby hypertonickým Quintonom u žiadneho z testovaných subjektov.

Produkt bol perfektne tolerovaný v priebehu celej liečby a nedošlo k žiadnemu predčasnému ukončeniu.

Výsledky tejto štúdie vedú k predpokladu, že denné požívanie šiestich ampuliek hypertonického roztoku Quinton podávaných po dobu jedného mesiaca nespôsobuje významné zmeny cievneho tlaku, navyše je Quinton Hypertonic perfektne tolerovaný.

 

4.

Fyziologické modifikácie u športovcov súvisiace s požívaním mikrofiltrovanej a sterilizovanej morskej vody.

Dr. Manuel Antonio Ballester Herrera

Licenciát medicíny a chirurgie univerzity v Alicante. Špecialista na morskú terapiu. Zodpovedný za Ústav športu nemocnice UPS San Jaime Torrevieja

Zo skríženia údajov zo štúdie a skúseností športovcov vyplýva, že užívanie za studena mikrofiltrovanej morskej vody prospieva rýchlemu a úplnému zotavenie sa z celkovej únavy a únavy svalov po výraznej fyzickej aktivite.

V práci vykonanej katedrou fyziológie cvičenia Katolíckej univerzity San Antonio v Murcii sa sledovalo 11 poloprofesionálnych hráčov halového futbalu. Pre tento účel bola vykonaná skúška maximálnej námahy v trojuholníku na bežiacom páse a test maximálnej námahy v obdĺžniku na bežiacom páse so zaťažením zodpovedajúcim rýchlosti 70% maximálnej spotreby kyslíka. Trvanie testu bolo 60 minút. Dvadsať minút pred skúškou bola každému športovcovi odobratá krv. Potom športovec požil 20 ml za studena mikrofiltrovanej morskej vody alebo rovnaké množstvo placeba. Krvné parametre analyzované u odobratých vzoriek boli: pH, čiastočný tlak kyslíka, čiastočný tlak oxidu uhličitého, sodík, draslík, vápnik, bikarbonát, laktát a glukóza. Minútu pred skúškou bol športovec zvážený a bol vykonaný ďalší odber krvi za rovnakých podmienok ako predchádzajúca.

Počas skúšky boli získané dve nové vzorky krvi za rovnakých podmienok v 30. a 59. minúte skúšky. Športovec takisto požil 20 ml tej istej tekutiny v 40. minúte skúšky v obdĺžniku. Tretia skúška s rovnakou metódou ako druhá skúška sa líšila požitou tekutinou. Ak minulý týždeň športovec dostal experimentálne tekutinu, teraz mu bolo podané placebo, a naopak.

Výsledky preukázali, že najvýznamnejšie zmeny sú u sodíka s nárastom o 2,8% v porovnaní s placebom, stabilite bikarbonátu, ktorý po celú dobu štúdie neklesol pod 23,3 mg/dl a rastúcu tendenciu glukózy v porovnaní s klesajúcim placebom. 

Z porovnania údajov štúdie a skúseností športovcov vyplýva, že použitie morskej vody mikrofiltrovanej za studena u športovcov pomáha zotaveniu z únavy vďaka zvýšeniu množstva sodíka a mobilizáciu alebo uvoľnenie rezerv glycidov podľa požiadaviek organizmu.

 

5.

Pilotné štúdie hodnotenia zmien kvality života u žien v menopauze po podaní izotonickej morskej plazmy Quinton

Dr. Isabel Fernández Domínguez

Naturopatická gynekológia Kathy von Korff

Menopauza.

Výsledky ukazujú významné zlepšenie symptómov ako bolesti kostí a kĺbov, depresie alebo zadržiavania tekutín.

Metodológia:

Štúdia bola vykonaná s 30 pacientkami v menopauze a dovŕšená 18 pacientkami, u ktorých bola použitá Cervantesova stupnica. Tento nástroj schválený Spoločnosťou gynekológie a pôrodníctvo (SEGO) sa skladá z 31 položiek, ktoré umožňujú merať kvalitu života, príznaky menopauzy a ďalšie aspekty, ktoré ovplyvňujú dobrú pohodu žien. Všetky pacientky brali izotonický Quinton dvakrát denne po dobu troch mesiacov a potom všetky odpovedali na rovnaký dotazník. Výsledky boli veľmi pozitívne, pretože všetky analyzované parametre sa zlepšili, najmä bolesti alebo nepríjemné stavy kĺbov a kostí, sebadôvery, depresie a zadržiavania tekutín.

V menopauze ženské telo produkuje čoraz menšie množstvo hormónov (estrogénu a progesterónu). Strata týchto hormónov spôsobuje zmeny organizmu, ktoré môžu vyvolávať už spomínané príznaky. Pitná izotonická morská voda Quinton má kvalitatívne a proporčne rovnaké zloženie ako medzibunková tekutina a preto je to jeden z najprirodzenejších a najzákladnejších prostriedkov k napomáhaniu systému základnej biologickej regulácie a obnovenie pôvodného stavu, regulácia vyváženosti kyselín a zásad, vyživovanie buniek a ich zásobovanie kyslíkom a podieľanie sa na správnom obnovenie funkcií tela a psychiky.

 

6.

Pilotná štúdia realizovaná ohľadom dýchacích ciest

Dr. Miquel Pros Casas

Licenciát medicíny a chirurgie, člen Lekárskej komory v Barcelone.

U 9 z 10 detí sa po liečbe morskou vodou zlepšili dýchacie problémy v porovnaní s pôvodnou situáciou pred aplikáciou Quintonu.

Štúdia hodnotila účinnosť prírodnej liečby dýchacích ochorení a sluchu prostredníctvom kúpeľnej terapie inhaláciou Morskej vody medzi deťmi od 0 do 6 rokov. Skúmanú skupinu tvorilo 28 detí (17 detí od 0 do 2 rokov a 11 detí od 3 do 6 rokov) s dýchacími ťažkosťami ako: opakované ochorenie dýchacieho ústrojenstva a sluchu (bronchitída, bronchiolitída, zápal stredného ucha, rinofaringitida, zápal spojiviek, angína a pod.), hojné zahlienenie, strata sluchu, záchvaty kašľa, dýchanie nosom a ústami, nočné chrápanie, gastrointestinálne poruchy (hnačky) alebo zvracanie hlienov. Počas pilotnej štúdie deti podstupovali rôzne inhalačné procedúry po dobu 21 týždňov v respiračných kúpeľoch, vždy s morskou vodou ako terapeutickým prvkom.

Po štyroch a pol mesiacoch liečby v respiračných kúpeľoch bolo percento zlepšenia u pacientov 93%, to znamená, že 9,3 z každých desiatich detí si zlepšilo svoje zdravie v porovnaní s pôvodnou situáciou.

 

7.

Použitie protokolu, ktorý zahŕňa izotonický Quinton v nosovým spreji ako prevencia chrípky 

Dr. Francisco Pedro García

Licencia chirurgie a medicíny univerzity v Murcii, vedúci servisu pokročilej pediatrie a zodpovedný za oddelenie pediatrickej alergológie nemocnice USP San Jaime de Torrevieja.

Prevencia chrípky.

Použitie produktu izotonický Quinton v nosovým spreji je užitočné a účinné pri profylaxii chrípky a aj počas liečby chrípky.

Cieľ štúdie spočíval v potvrdení použitia Morskej plazmy Quinton na prevenciu chrípky a poklesu konzumácie liekov.

Bola vykonaná štúdia pozorovaním od 01/09/09 do 15/04/10 u 1000 pacientov, ktorí sa dostavili na tri externé konzultácie do nemocnice USP s akoukoľvek chorobou až do 31/12/09. Všetkým bolo dané písomné odporúčanie vo forme "protokolu prevencie chrípky", kde bol predpísaný denný nosový hygienický sprej.

Výsledky štúdie:

Praktické vymiznutie úzkosti a obáv z chrípky 

Pokles konzumácie farmák

Absencia nepriaznivých účinkov

Lepšiu subjektívnu kvalitu života

Nízky výskyt chrípky