„Naša Zem je z kozmického pohľadu označovaná ako „modrá planéta“. Moria a oceány pokrývajú tri štvrtiny jej povrchu. Táto skutočnosť je nám známa… Avšak málokto z nás si uvedomuje súvislosti a zdroje zdravia, ktoré nám naša planéta touto „slanou vodnou presilou nad pevninou“ dáva. More je ohromnou zásobárňou života.“

René Quinton

1897

V roku 1897, na katedre patologickej fyziológie Collège de France v Paríži, uskutečnil rené Quinton sériu experimentov, ktorými zahájil celosvetové priekopnícke výskumy ohľadom morskej vody.

Vedecké poznatky a metódy Quintonovej práce dopsiaľ u lekárov a vedeckých pracovníkovů prebúdzajú obrovský zájem.

V tomto roku uskutečňoval René Quinton pokusy s morskou plazmou na prvej skupine štyroch chorých psov. Vnútrožilová aplikácia špeciálne upravenej morskej vody mala preukázať, že táto voda môže byť aplikovaná priamo do tela stavovcov. Cieľom bolo dokázať, že nenastanú žiadne nežiadúce reakcie a že nenastane žiadna negatívna změna vnútorného prostredia, například poškodenie obličiek.

Jeden zo psov dostal vnútrožilovo 66% svojej hmotnosti morskej plazmy, druhý 81% a tretí 104%.

Ani v jednom prípade nebol dokázaný žiaden negatívny dopad na organizmus. Navyše pokusné zvieratá boli vyliečené.

1904

V roku 1904 publikoval vo francúzštine svoje kľúčové dielo „Morská voda – organické prostredie“ s originálnym popisom morskej plazmy a popisom všetkých svojích pokusov. Tato publikácia je východzím bodom Laboratoires Quinton, farmaceutického laboratória, od roku 1905 známeho ako Quinton Plasma.

1921

V roku 1921 vydal René Quinton monumentálnu klinickú prácu (experimentálne nepopierateľnú i dnes) o použití plazmy Quinton  v pediatrii, pod vedením MUDr. Jeana Jarricota, riaditeľa ošetrovne vojnového loďstva v Lyone 1913–1938.

V náväznosti na to bolo otvorených niekoľkých kliník, kde byla poskytovaná liečba morskou plazmou Quinton pre bezpočet nastávajúcích a kojacích mamičiek, nekojených detí a pre deti i dospelých všetkých vekových kategorií, ktorí trpeli nejakou formou onemocnenia alebo poruchy.

Táto terapia bola prerušena behom prvej svetovej vojny, ale v rokoch, ktoré nasledovali, Dr. Jarricot, Dr. Mac, Potocki a rada ďalších lekárov naďalej používala túto formu liečby a  pokračovali v prevádzaní ďalších výzkumov s významnými výsledkami.

1925

René Quinton umiera 13. júla 1925 v Paríži. Jeho pohrebu, ktorý se konal v kostole Saint Ferdinand des Ternes sa zúčastnilo mnoho vážených osobností tej doby.

1960

V roku 1960 se farmaceutická spoločnosť presúva z Paríža do Pessac neďaleko Bordeaux čím vznikajú dva paralelné podniky s produktami Quinton. Quitnon– rodinný podnik potomkov René Quintona (prevádzkujúcí morské kliniky) a Laboratoires Quinton, farmaceutické laboratória od roku 1905 známe ako Quinton Plasma.

1970

V roku 1970 dostane Quinton plasma registráciu liečiva v katalógu VIDAL s číslom NL 5735 a Quinton Duplase NL s číslom 5736.

1975

V 1975 dochádza ku zlúčeniu Laboratoires Quinton a Quinton.

1979

Roku 1979 René Anrep uvádza na trh Quinton Hypertonic ako „doplnok stravy“. 

Počiatkom osmdesiatých rokov se ruší zariadenie v Pessac (Bordeaux) a distribúcia prechádza do Montoire - nového sídla spoločnosti Laboratoires Quinton.

1989

V roku 1989, Laboratoires Quinton-Ocean-therapy zakladajú nový podnik pre „doplnky stravy“.

1996

V roce 1996, vznikajú terajšie Quinton laboratories, farmaceutické laboratória nachádzajúce se ve meste Alicante ve Španělsku. Vlastníci tejto spoločnosti sú priamy  potomkovia René Quintona.

...................................................................................................................................................................

 

Tu si môžete stiahnúť originálnu francúzsku verziu prvého vydania knihy René Quintona L’EAU DE MER – MILIEU ORGANIQUE (1904)

Dobová verzia z roku 1911 k prelistovaniu na tomto odkaze.

Dokument o Reném Quintonovi a jeho objave morskej plazmy